İktisadi Literatür / Economics Literature

Type

Other

İktisadi Literatür, 2019 yılında yayın hayatına başlamayı ve araştırmacıların geniş literatür akışını takip etmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. 

İktisadi Literatür alanla ilgili hakem değerlendirmesine tabi makaleler, inceleme yazıları, derlemeler, kitap incelemeleri ve yine konulara göre sınıflandırılmış yeni kitapların açıklamalı birer bibliyografyasını ve üniversitelerde bir önceki akademik yıl içinde üretilen tez çalışmalarının tanıtımlarını içeren bir e-dergidir.

İktisadi Literatür editör kurulu, her sayımızda yayınlanacak olan en iyi makaleyi seçecektir. Ödülü kazanan makale €300 alacaktır.

Detaylı bilgi için; http://elit.weri.eu 

Type

Other

Eski%C5%9Fehir%2C%20Turkey

Eskişehir , Turkey