Türkiye'de Yoksulluk Ölçümüne yeni Yaklaşımlar ÇalıştayıStart Date:

End Date:

Deadline for participant registration:

Expired help

Type

Workshops

Location

Ankara

Turkey

Start Date:

End Date:

Location

Turkey

Ankara

Type

Workshops

Deadline for participant registration:

Expired help


Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümü öğretim üyeleri tarafından, Levy Enstitüsü’nün (New York) araştırmacıları ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi işbirliği ve desteğiyle “*Türkiye’ de Yoksulluk Ölçümüne Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı”* düzenlenmektedir. Çalıştay etkinliğimiz 10 Şubat 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi, Cebeci Kampüsü ATAUM Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Çalıştayda, yoksulluk ölçümlerine yeni yaklaşımlar ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Levy Enstitüsü ortaklığında ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinin işbirliğinde gerçekleştirilen araştırma projesinin sonuç raporu, Türkiye’de bu konuda araştırmalar yapan, yoksullukla mücadele politika ve stratejileri üzerine çalışmalar yürüten akademisyenlerin, uzmanların ve öğrencilerin bilgisine sunulacaktır. Proje kapsamında yapılan çalışmaların neticesinde geliştirilen yeni yoksulluk ölçütlerinin Türkiye’ de yoksulluğun ölçülmesine katkıları tartışılacaktır. Buna ek olarak çalıştay kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda; Türkiye’de yoksulluğun ölçülmesine dair farklı yaklaşımların ve ölçümlerin tartışılacağı akademik bir fikir alışverişi sağlanması amaçlanmaktadır.