X. EconLab Modelleme Okulu

Posted on

Start Date

End Date

Application Deadline

Type

Summer schools

Certifications & Titles

Certificate will be given after completion.

Study Options

Full Time

Fees

Regular fees: 400 - 2400 TRY

International Fees : 400 - 2400 TRY

Comment:

1. GÜN - 19 AĞUSTOS 2019: STATA’ya Giriş ve Temel Komutlar

 • 09.00-09.30 : Kayıt ve tanışma
 • 09.30-10.30 : Stata’ya Giriş ve Temel Komutlar I
 • 10.30-11.00: Kahve arası
 • 11.00-12.00: Stata’ya Giriş ve Temel Komutlar I
 • 12.00-13.30: Öğle yemeği
 • 13.30-14.30: Temel STATA Komutları I
 • 14.30-15.00: Kahve arası
 • 15.00-16.00: Temel STATA Komutları II
 • 16.00-17.00: Etkileşimli danışmanlık

2. GÜN - 20 AĞUSTOS 2019: Doğrusal Regresyon

 • 09.30-10.30: Doğrusal regresyon: Temeller
 • 10.30-11.00: Kahve arası
 • 11.00-12.00: Doğrusal regresyon
  • Model tahmini
  • Tahmin sonuçlarının yorumlanması
  • Tahmin sonrası hipotez testleri
 • 12.00-13.30: Öğle yemeği
 • 13.30-14.30: Doğrusal regresyon
  • STATA ile uygulamalar I 
 • 14.30-15.00: Kahve arası
 • 15.00-16.00: Doğrusal regresyon
  • STATA ile uygulamalar II
 • 16.00-17.00: Etkileşimli danışmanlık

3. GÜN - 21 AĞUSTOS 2019: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon

 • 09.30-10.30: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon: Teorik temeller
  • Doğrusal olasılık modeli (LPM)
  • Probit
  • Logit
  • Tobit
 • 10.30-11.00: Kahve arası
 • 11.00-12.00: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon: Model tahmini ve yorumlanması
  • Doğrusal olasılık modeli (LPM)
  • Probit
  • Logit
  • Tobit
 • 12.00-13.30: Öğle yemeği
 • 13.30-14.30: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon
  • STATA ile uygulamalar I
 • 14.30-15.00: Kahve arası
 • 15.00-16.00: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon
  • STATA ile uygulamalar II
 • 16.00-17.00: Etkileşimli danışmanlık
   

4. GÜN - 22 AĞUSTOS 2019: Panel Data Regresyon Modelleri

 • 09.30-10:30 : Panel Data Regresyon Modelleri: Teorik Temeller
  • Sabit ve rastgele etkiler modelleri
  • Tahmin ve yorumlama
 • 10.30-11:00 : Kahve Arası
 • 11.00-12:00 : Sabit ve rastgele etkiler modelleri
  • STATA ile Uygulamalar
 • 12.00-13.30 : Öğle Yemeği
 • 13.30-14.30 : Dinamik panel data modellemesi: Teorik Temeller
  • GMM
  • System GMM
  • Tahmin ve yorumlama
 • 14.30-15:00 : Kahve Arası
 • 15.00-16.00 : Dinamik panel data modellemesi
  • STATA ile Uygulamalar
 • 16.00-17.00 : Etkileşimli danışmanlık

5. GÜN - 23 AĞUSTOS 2019: Sağkalım (Survival) Analizi

 • 09.30-10.30: Survival Analysis: The fundamentals
  • Analize ait terminoloji
  • Veriyi analiz ve tahmin için hazırlama
  • Parametrik olmayan tahmin
   • İki grup arası farkların test edilmesi (hipotez testleri)
   • Ortalama ve medyan sağkalım süresi 
   • Risk fonksiyonunun tahmini
   • Nelson-Aalen tahmincisi
   • Kaplan-Meier tahmincisi
 • 10.30-11.00: Coffee Break
 • 11.00-12.00: Cox orantılı riskler (cox proportional-hazards) bağlanım modeli 
  • Kısmi olabilirlik tahmini 
  • Zaman bağımlı (time-dependent) değişkenler 
  • Orantılık (proportionality) varsayımı 
  • Temel (baseline) risk ve sağkalım fonksiyonları
 • 12.00-13.30: Lunch
 • 13.30-14.30: Parametrik olmayan tahmin
  • STATA ile uygulamalar I

 

 • 14.30-15.00: Coffee Break
 • 15.00-16.00: Cox orantılı riskler (cox proportional-hazards) bağlanım modeli
  • STATA ile uygulamalar II
 • 16.00-17.00: Etkileşimli danışmanlık

6. GÜN - 24 AĞUSTOS 2019: Parametric Survival Models

 • 09.30-10.30: Parametric survival modeller: Teorik temeller
  • Olasılık yoğunluğu, risk ve sağkalım fonksiyonları arasındaki bağlantı
  • Parametrik model çeşitleri: Orantılı riskler (Proportional hazards - PH) vs. Hızlandırılmış başarısızlık zamanı (Accelerated failure time - AFT) modelleri 
 • 10.30-11.00: Coffee Break
 • 11.00-12.00: Parametrik modellerin belirlenmesi
  • Tahmin ve yorumlama 
   • Genelleştirilmiş gamma bağlanımı - AFT metrik
   • Loglogistic bağlanım - AFT metrik
   • Lognormal bağlanım - AFT metrik 
   • Gompertz bağlanımı – PH metrik 
   • Weibull bağlanımı -  PH ve AFT metrik
   • Üstel bağlanım – PH ve AFT metrik
   • Parametrik modeller arasında seçim 
   • Parametrik modeller için tahmin sonrası (postestimation) komutlar
 • 12.00-13.30: Lunch
 • 13.30-14.30: Parametric modeller
  • STATA ile uygulamalar I

 

 • 14.30-15.00: Coffee Break
 • 15.00-16.00: Parametric modeller
  • STATA ile uygulamalar II
 • 16.00-17.00: Etkileşimli danışmanlık

19.00 – 22.00 Gala Dinner

Funding Options

Funding available.

WERI Eğitim Araştırma Geliştirme tarafından düzenlenen X. EconLab Modelleme Eğitimi 19 Ağustos - 24 Ağustos 2019 tarihlerinde Eskişehir'da düzenlenecektir. EconLab Modelleme Eğitim'leri daha önce 2013, 2014, 2017 ve 2018 yıllarında Anadolu Üniversitesi, Eskişehir’de; 2015 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara'da; 2015 yılında Harran Üniversitesi, Şanlıurfa’da ve 2016 yılında Istanbul’da düzenlenmiştir. Son olarak 2019 yılı Ocak ayında İstanbulda düzenlenmiştir.

EconLab Modelleme Okulu’nun amacı yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik, özelde iktisat ve idari bilimler genelde ise sosyal bilimler alanında araştırma yapan ya da yapmaya niyeti olan araştırmacılara model kurma yetisi kazandırabilmek için hem temel düzeyde ekonometrik teknikler hem de iktisadi ve sosyal değişkenlerle ilgili temel ilişkileri tanıtmaktır. Buradaki temel amaç araştırmacılara bağımsız araştırma yapabilmeleri için temel teorik ve teknik bilgileri tanıtmaktır.

EconLab Modelleme Okulu’na İktisadi ve İdari bilimler alanında araştırma yapmakta yada yapma niyetinde olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, kamu yada özel kurumlardaki araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler katılabilirler. Diğer sosyal bilim dallarındaki araştırmacıların kayıt olmadan önce program hakkında daha detay bilgi almaları tavsiye edilir.

More Information

Application Information

Full Name
Cover Letter
Password
Your Account Password

Posted on

Start Date

End Date

Application Deadline

Type

Summer schools

Certifications & Titles

Certificate will be given after completion.

Study Options

Full Time

Fees

Regular fees: 400 - 2400 TRY

International Fees : 400 - 2400 TRY

Comment:

1. GÜN - 19 AĞUSTOS 2019: STATA’ya Giriş ve Temel Komutlar

 • 09.00-09.30 : Kayıt ve tanışma
 • 09.30-10.30 : Stata’ya Giriş ve Temel Komutlar I
 • 10.30-11.00: Kahve arası
 • 11.00-12.00: Stata’ya Giriş ve Temel Komutlar I
 • 12.00-13.30: Öğle yemeği
 • 13.30-14.30: Temel STATA Komutları I
 • 14.30-15.00: Kahve arası
 • 15.00-16.00: Temel STATA Komutları II
 • 16.00-17.00: Etkileşimli danışmanlık

2. GÜN - 20 AĞUSTOS 2019: Doğrusal Regresyon

 • 09.30-10.30: Doğrusal regresyon: Temeller
 • 10.30-11.00: Kahve arası
 • 11.00-12.00: Doğrusal regresyon
  • Model tahmini
  • Tahmin sonuçlarının yorumlanması
  • Tahmin sonrası hipotez testleri
 • 12.00-13.30: Öğle yemeği
 • 13.30-14.30: Doğrusal regresyon
  • STATA ile uygulamalar I 
 • 14.30-15.00: Kahve arası
 • 15.00-16.00: Doğrusal regresyon
  • STATA ile uygulamalar II
 • 16.00-17.00: Etkileşimli danışmanlık

3. GÜN - 21 AĞUSTOS 2019: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon

 • 09.30-10.30: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon: Teorik temeller
  • Doğrusal olasılık modeli (LPM)
  • Probit
  • Logit
  • Tobit
 • 10.30-11.00: Kahve arası
 • 11.00-12.00: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon: Model tahmini ve yorumlanması
  • Doğrusal olasılık modeli (LPM)
  • Probit
  • Logit
  • Tobit
 • 12.00-13.30: Öğle yemeği
 • 13.30-14.30: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon
  • STATA ile uygulamalar I
 • 14.30-15.00: Kahve arası
 • 15.00-16.00: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon
  • STATA ile uygulamalar II
 • 16.00-17.00: Etkileşimli danışmanlık
   

4. GÜN - 22 AĞUSTOS 2019: Panel Data Regresyon Modelleri

 • 09.30-10:30 : Panel Data Regresyon Modelleri: Teorik Temeller
  • Sabit ve rastgele etkiler modelleri
  • Tahmin ve yorumlama
 • 10.30-11:00 : Kahve Arası
 • 11.00-12:00 : Sabit ve rastgele etkiler modelleri
  • STATA ile Uygulamalar
 • 12.00-13.30 : Öğle Yemeği
 • 13.30-14.30 : Dinamik panel data modellemesi: Teorik Temeller
  • GMM
  • System GMM
  • Tahmin ve yorumlama
 • 14.30-15:00 : Kahve Arası
 • 15.00-16.00 : Dinamik panel data modellemesi
  • STATA ile Uygulamalar
 • 16.00-17.00 : Etkileşimli danışmanlık

5. GÜN - 23 AĞUSTOS 2019: Sağkalım (Survival) Analizi

 • 09.30-10.30: Survival Analysis: The fundamentals
  • Analize ait terminoloji
  • Veriyi analiz ve tahmin için hazırlama
  • Parametrik olmayan tahmin
   • İki grup arası farkların test edilmesi (hipotez testleri)
   • Ortalama ve medyan sağkalım süresi 
   • Risk fonksiyonunun tahmini
   • Nelson-Aalen tahmincisi
   • Kaplan-Meier tahmincisi
 • 10.30-11.00: Coffee Break
 • 11.00-12.00: Cox orantılı riskler (cox proportional-hazards) bağlanım modeli 
  • Kısmi olabilirlik tahmini 
  • Zaman bağımlı (time-dependent) değişkenler 
  • Orantılık (proportionality) varsayımı 
  • Temel (baseline) risk ve sağkalım fonksiyonları
 • 12.00-13.30: Lunch
 • 13.30-14.30: Parametrik olmayan tahmin
  • STATA ile uygulamalar I

 

 • 14.30-15.00: Coffee Break
 • 15.00-16.00: Cox orantılı riskler (cox proportional-hazards) bağlanım modeli
  • STATA ile uygulamalar II
 • 16.00-17.00: Etkileşimli danışmanlık

6. GÜN - 24 AĞUSTOS 2019: Parametric Survival Models

 • 09.30-10.30: Parametric survival modeller: Teorik temeller
  • Olasılık yoğunluğu, risk ve sağkalım fonksiyonları arasındaki bağlantı
  • Parametrik model çeşitleri: Orantılı riskler (Proportional hazards - PH) vs. Hızlandırılmış başarısızlık zamanı (Accelerated failure time - AFT) modelleri 
 • 10.30-11.00: Coffee Break
 • 11.00-12.00: Parametrik modellerin belirlenmesi
  • Tahmin ve yorumlama 
   • Genelleştirilmiş gamma bağlanımı - AFT metrik
   • Loglogistic bağlanım - AFT metrik
   • Lognormal bağlanım - AFT metrik 
   • Gompertz bağlanımı – PH metrik 
   • Weibull bağlanımı -  PH ve AFT metrik
   • Üstel bağlanım – PH ve AFT metrik
   • Parametrik modeller arasında seçim 
   • Parametrik modeller için tahmin sonrası (postestimation) komutlar
 • 12.00-13.30: Lunch
 • 13.30-14.30: Parametric modeller
  • STATA ile uygulamalar I

 

 • 14.30-15.00: Coffee Break
 • 15.00-16.00: Parametric modeller
  • STATA ile uygulamalar II
 • 16.00-17.00: Etkileşimli danışmanlık

19.00 – 22.00 Gala Dinner

Funding Options

Funding available.

Anadolu%20Universitesi%2C%20Anadolu%20Technopark%2C%20Yunus%20Emre%20Campus%2C%2026470%2C%20Eski%C5%9Fehir%2C%20Eski%C5%9Fehir%2C%20Turkey

Anadolu Universitesi, Anadolu Technopark, Yunus Emre Campus, 26470, Eskişehir

Eskişehir , Turkey