Doktorand inom Teknikvetenskapens lärande med inrikt. policy och styrning

KTH Royal Institute of Technology
Posted on

Type

Phd candidate

Projektbeskrivning Studier i den högre utbildningens organisering, HEOS, efter den engelska akronymen (Higher Education Organization Studies) är en tvärvetenskaplig grupp som studerar förutsättningarna för utbildning och lärande samt andra akademiska aktiviteter. I forskningen riktas särskild uppmärksamhet mot den högre tekniska utbildningen. Ämnena som studeras är bland annat den högre utbildningens policyutveckling och -implementering, institutionell styrning, organisatorisk förändring, identitet och kultur, akademiskt ledarskap och arbete, samt den högre utbildningens relationer till stat, samhälle och externa intressenter. Den utlysta tjänsten kommer att knytas till pågående projekt inom något av dessa områden. Som doktorand på Institutionen för lärande är du en del av en världsledande forskningsmiljö med fokus på lärande av teknik och naturvetenskap på alla nivåer från förskolan till högskolan och även livslångt lärande i arbetslivet. Våra enheter bedriver forskning inom lärande i STEM, digitalt lärande, ledning och global kompetens. Detaljerade information om vår forskning och forskningsområden finns på www.kth.se/larande/forskningsomraden. Forskarutbildningsämne:Teknik och lärande Handledning: Doktoranden kommer att handledas av:Lars Geschwind Vi erbjuder - Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer - En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner. - Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö. - Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav. - Vara en del av en nationellt ledande och internationellt etablerad forskargrupp med högre utbildning som studieobjekt, med särskilt fokus på teknik och ingenjörsutbildning. Behörighet för antagning För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet: - avlagt en examen på avancerad nivå, - fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller - på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. - Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här. Urval För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att: - självständigt driva sitt arbete framåt, - kunna samarbeta med andra, - ha ett professionellt förhållningssätt och - analysera och arbeta med komplexa frågor. Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet. Meriterande: - Att kunna tillämpa såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Målexamen: Doktorsexamen Information om antagning och anställning Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget Fackliga representanter Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida. Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår) Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida. Ansökan Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). Ansökan ska ha följande innehåll - CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper. - Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor) - Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. - Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten Övrigt Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Categories: Doktorand.

More Information

Posted on

Type

Phd candidate

Stockholm%2C%20Sweden

Stockholm , Sweden