This Posting has expired.
See www.inomics.com for latest entries.

Türkiye'de Yoksulluk Ölçümüne yeni Yaklaşımlar Çalıştayı

Posted on: 
Nov 13, 2013
Conference Dates: 
Feb 10, 2014
Deadline for paper submissions: 
Feb 1, 2014
Deadline for participant registration: 
Monday, February 10, 2014
Posted on: 
Nov 13, 2013
Conference Dates: 
Feb 10, 2014
Deadline for paper submissions: 
Feb 1, 2014
Deadline for participant registration: 
Monday, February 10, 2014

Location of Conference

Location: 
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu
ATAUM Binası Ankara
06600 Ankara
Turkey

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümü öğretim üyeleri tarafından, Levy Enstitüsü’nün (New York) araştırmacıları ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi işbirliği ve desteğiyle “Türkiye’ de Yoksulluk Ölçümüne Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı” düzenlenmektedir. Çalıştay etkinliğimiz 10 Şubat 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi, Cebeci Kampüsü ATAUM Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Çalıştayda, yoksulluk ölçümlerine yeni yaklaşımlar ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Levy Enstitüsü ortaklığında ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinin işbirliğinde gerçekleştirilen araştırma projesinin sonuç raporu, Türkiye’de bu konuda araştırmalar yapan, yoksullukla mücadele politika ve stratejileri üzerine çalışmalar yürüten akademisyenlerin, uzmanların ve öğrencilerin bilgisine sunulacaktır. Proje kapsamında yapılan çalışmaların neticesinde geliştirilen yeni yoksulluk ölçütlerinin Türkiye’ de yoksulluğun ölçülmesine katkıları tartışılacaktır. Buna ek olarak çalıştay kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda; Türkiye’de yoksulluğun ölçülmesine dair farklı yaklaşımların ve ölçümlerin tartışılacağı akademik bir fikir alışverişi sağlanması amaçlanmaktadır.

 

×

Apply or ask questions per Email

Full Name: 
Ar.Gör. Uğur AKKOÇ
Email Address: 
ugurakkocc@gmail.com

Please remember to mention INOMICS on your application

Find Top Events – Conferences, Fairs and Workshops

This page shows conferences and academic workshops around the world, including call for papers details, submission dates and registration deadlines. Use the search function to find an academic or industry conference in your location or field of study.

INOMICS Conference Email Alert

Receive updates about calls for papers and forthcoming events with the INOMICS Conference Email Alert. Over 45,000 students, academics and professionals receive personalised information about conferences and workshops each week. You can select what events you are interested in based on location or topic, so you only receive details relevant for you.

Submit a Conference or Workshop

Universities, associations and research institutes use INOMICS to reach potential delegates from around the world. To add your event, select “Post a Conference” from the menu at the top of this page.