Institutet för Näringslibsforskning

Institutet för Näringslivsforskning, IFN, är en privat och oberoende stiftelse som ägnar sig åt forskning med hög relevans för det svenska näringslivet. I dagens kunskapsintensiva och globala konkurrens ökar specialiseringen, men också behovet av breda samhällsperspektiv. Forskarna vid IFN förenas av övertygelsen att nationalekonomisk metod erbjuder ett kraftfullt verktyg för att förstå samhället.

 

IFN är en av landets ledande forskningsmiljöer inom nationalekonomi. Vi ägnar oss åt policyrelevant forskning utan att tumma på den vetenskapliga kvaliteten. Det är enda vägen för att vinna trovärdighet bland forskare, experter och beslutsfattare.

Att IFN är ett privat institut ser vi som en styrka. Statliga satsningar och prioriteringar har alltid spelat en stor roll för den nationalekonomiska forskningens inriktning. IFN har genom åren säkerställt att det funnits en företags- och näringslivsrelaterad ekonomisk forskning i Sverige. Vi var till exempel bland de första att undersöka sambandet mellan entreprenörskap och ekonomisk tillväxt.

Vi har en lång tradition av att bedriva forskning med hög integritet och kvalitet. Forskningsämnena skiftar med tiden och vi strävar efter att så tidigt som möjligt hitta de mest angelägna frågorna. Därigenom kan vi vara en viktig aktör i såväl forskarvärlden som samhällsdebatten.

Magnus Henrekson, professor och vd 

Open Webpage

Contact Information

malin.gardberg@ifn.se

Contact Email

+46 8 665 4554

Contact Phone

Location

Stockholm%2C%20SE-102%2015%20%2C%20Stockholm%2C%20SE

Stockholm

Stockholm, SE