Systemarkitekt för en testbädd för autonoma uppkopplade fordon

KTH Royal Institute of Technology
Posted on

Type

Other jobs

Arbetsuppgifter Enheten för Mekatronik och Inbyggda styrsystem söker en forskningsingenjör inom området design och verifiering av autonoma fordon och intelligenta transportsystem. Som forskningsingenjör kommer du att jobba med och stötta ett team som forskar på hur man gör autonoma (självkörande) fordon säkra, bedömer risk, och hur fordonets arkitektur bör konstrueras. Vårt team står inför en spännande tid som involverar att förbereda en övergång till provkörning av självkörande fordon på allmänna vägar, med en växande uppsättning av industriella partners och projekt. Positionen som forskningsingenjör för denna position kan sägas motsvara en ingenjörsroll inom programvaru- och systemutveckling. I din roll som forskningsingenjör kommer du att leda utveckling och koordinering av de aktiviteter som bedrivs för att utveckla KTHs testbädd AD-EYE (www.adeye.se). AD-EYE miljön stödjer forskning och demonstrationer relaterade till autonoma fordon och intelligenta transportsystem (där fordon samarbetar med en ”intelligent” infrastruktur). Din huvudsakliga uppgift är att jobba med testbäddens utveckling och underhåll, med stöd från relevant expertis inom vår forskargrupp (och externa parter), och på så sätt stärka AD-EYEs förmågor och tillgångar (programvara, hårdvara, metodik/processer). Du förväntas kunna ta till dig nödvändig kunskap om olika relevanta programvaruverktyg som krävs för simulering, bidra till förslag på lösningar som krävs för att möta forskargruppens behov, och koordinera utvecklingen (inklusive återanvändning av existerande tillgångar/komponenter). Du kommer att vara ansvarig för underhållet av en växande kodbas för autonoma fordon med relaterade modeller och scenarios, samt för att på ett adekvat sätt kommunicera testbäddens motsvarande förmågor, både till forskargruppens medlemmar samt till våra industripartners. Du kommer att behöva behärska något av C++ eller Python (helst båda), och kunna anpassa befintlig kod på andra språk t.ex. Matlab. Erfarenhet av ROS (Robot Operating System) värderas högt. Denna roll kräver minst två års erfarenhet som utvecklare. Vi uppmuntrar dig att söka om du inte matchar profilen exakt, men känner att du har en nära match vad gäller kompetenser och drivkraften att göra skillnad. En typisk arbetsdag inleds med att du leder ett möte för att koordinera pågående arbetsinsatser som utförs av studenter och andra utvecklare som rapporterar till dig. Utgående från aktuella behov och sprintarnas framsteg, vidtar du lämpliga åtgärder som t.ex. att identifiera krav från relevanta intressenter, beskriva/modellera arkitekturella ändringar, implementera nya funktioner, dokumentera funktioner, ta fram och koda testfall, designa och köra experiment via simulering eller med riktiga fordon för att samla in data. Vi erbjuder - En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid - Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö Läs mer om hur det är att arbeta på KTH. Kvalifikationer Krav - Avlagd examen på grundnivå eller avancerad nivå (högskoleutbildning) inom ett område relaterat till programvaruteknik, datateknik, inbyggda system, robotik eller liknande. - Du förväntas vara kunnig på en eller flera av följande programmeringsspråk och teknologier: Matlab/Simulink, Python, C++, Git, ROS. - Du har förmågan att se helheten, kan bryta ner komplexa uppgifter i mindre genomförbara delar, och gillar/har läggning för eller vill lära dig mer om felsökning. Meriterande - Erfarenheter och kunskaper relaterat till fordonsteknik, inbyggda system i fordon eller andra branscher, säkerhetskritiska system och programvara, funktionssäkerhet, autonoma fordon, intelligenta transportsystem, datorkommunikation, och datorsystem. - Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. - Samarbetsförmåga - Självständighet Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Fackliga representanter Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida. Ansökan Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska innehålla: - CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap. - Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk. - Personligt brev, max 2 sidor långt Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time). Om anställningen Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 1 år, med tillträde enligt så snart som möjligt. Övrigt Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

More Information

Posted on

Type

Other jobs

Sweden